Konsernsjefen har ordet

I 2022 har verden igjen opplevd omveltninger som har satt dype spor, og som setter verdier på prøve. Ikke bare økonomiske verdier, men også grunnleggende universelle verdier som tillit, samarbeid og trygghet. Dette merket de 151 ansatte på Elopaks fabrikk i Ukraina, og de 185 ansatte i Elopaks virksomhet i Russland som måtte avhendes.

Det dystre bakteppet preger oss alle, og utfordrer også Ferd og våre medarbeidere. Eksempler på små og store konsekvenser av de usikre tidene finnes i alle deler av Ferd-konsernet. I Fjord Line må medarbeiderne se at pandemien er etterfulgt av en global energikrise som mangedobler prisen på drivstoff. Usikkerheten treffer også Brav og Mestergruppen som opplever at økende inflasjon og utsikter til redusert økonomisk vekst gjør at kundene må prioritere hardere fremover.

Ferd skal alltid være i stand til å støtte våre selskaper gjennom krevende perioder.

Ferd skal alltid være i stand til å støtte våre selskaper gjennom krevende perioder. Gjennom flere år med meget positiv utvikling i konsernet, har vi nå de dyktige medarbeiderne, de solide systemene og den tilgjengelige kapitalen som må til for å støtte og videreutvikle selskaper og enkeltpersoner. De over 70 ansatte i Ferd har vært helt avgjørende for å håndtere en av de mest krevende periodene i nyere tid.

Ferd er stor eier i over 18 ledende nordiske bedrifter med til sammen over 20 000 ansatte. I fjor var den samlede avkastningen på minus 9,1 prosent. Det er langt bedre enn fryktet i et svært urolig marked i Norden og internasjonalt, og en utvikling vi er rustet til å tåle. Konsernets finansielle stilling er bunnsolid.

Styrken vi har følt og sett i hele konsernet, hos medarbeiderne og porteføljeselskapene, tar vi med oss inn i 2023.

På den positive siden er det også skapt betydelige verdier i flere deler av konsernets virksomhet gjennom 2022. Dette har skjedd gjennom evne og vilje til å se og satse på muligheter.  Vi har støttet initiativ til personer og selskaper som har turt å lene seg fremover og benyttet en mer usikker hverdag til å styrke langsiktige posisjoner og konkurransekraft. Interwell har gjennom oppkjøpet av PTC fått en enda sterkere posisjon som en teknologileverandør som både øker effektiviteten og reduserer risiko for klimaskadelige hendelser i energibransjen. Aibel fortsetter å vokse innenfor nye, grønne energiprosjekter med en rekordhøy ordrebok særlig innenfor havvind. Gjennom Ferd Sosiale Entreprenører skaper vi sosiale verdier, og gjennom vår Oslo-satsing håper vi å bidra til at de sosiale forskjellene i hovedstaden vår minker.

Gjennom snart 175 år har Ferd og Ferds eiere stått for langsiktig, norsk eierskap.

Styrken vi har følt og sett i hele konsernet, hos medarbeiderne og porteføljeselskapene, tar vi med oss inn i 2023. Vi vil fortsette å se etter muligheter for energiomstilling, til utvikling av forbrukerrettede selskaper, nisjeselskaper innenfor teknologi og muligheter innenfor eiendom og sjømatsektoren. Vi mener det er helt avgjørende med en felles innsats og samarbeid mellom samfunn, myndigheter og næringsliv for å sikre at Norge tar vare på de næringene vi er verdensledende på, og at vi ikke mister evnen og mulighetene til å utvikle nye.

….når vi og verden settes på prøve, blir visjonen vår en betingelsesløs rettesnor: Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor.

Gjennom snart 175 år har Ferd og Ferds eiere stått for langsiktig, norsk eierskap. Særlig når det ser som mørkest ut, og når vi og verden settes på prøve, blir visjonen vår en betingelsesløs rettesnor: Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor.

Morten Borge

Konsernsjef